Laboratorium

Pojawiające się na rynku coraz częściej produkty o wyglądzie "bursztynowym" powodują konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających, czy dany produkt jest bursztynem.

Gdańskie Laboratorium Bursztynu MSB oferuje badania wyrobów wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego wyniki przeprowadzonych badań - certyfikat lub świadectwo badania:

  •  badanie i certyfikacja wyrobów jubilerskich, biżuterii oraz półfabrykatów z bursztynem
  •  badanie i certyfikacja obiektów historycznych
  •  badanie i certyfikacja obiektów artystycznych
  •  badanie i certyfikacja okazów przyrodniczych
  •  identyfikacja inkluzji organicznych w bursztynie
  •  identyfikacja modyfikacji i rekonstrukcji w wyrobach z bursztynu
  •  identyfikacja imitacji i falsyfikatów bursztynu

Ponadto oferujemy:

  •  fachowe konsultacje i ekspertyzy
  •  pośrednictwo w zakresie wyceny wyrobów
  •  porady i informacje dla klientów indywidualnych oraz instytucji

Laboratorium Bursztynu MSB wyposażone jest spektrometr FT-IR Nicolet iS10 z przystawką ATR. Analiza materiału wykonywana jest metodą spektroskopii w podczerwieni, identyfikacja inkluzji oraz modyfikacji - metodami wizualnymi (mikroskop oraz światło UV/VIS).

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Rzeczoznawców MSB w Laboratorium Bursztynu MSB wydawany jest certyfikat lub świadectwo badania oparte na klasyfikacji bursztynu.

Każdy z certyfikowanych wyrobów otrzymuje unikalny numer dzięki któremu można sprawdzić autentyczność certyfikatu w bazie certyfikatów on-line.

Przedmioty do analizy należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do biura MSB w Gdańsku.

Formularz zamówienia

Aktualny cennik

Wszystkie przesyłki zlecone do Laboratorium Bursztynu MSB winny być ubezpieczone przez zgłaszającego na dostawę do MSB, okres czasu, w którym przedmioty znajdują się w laboratorium oraz zwrot towarów do klienta.
Certyfikaty i świadectwa badania wydawane są wyłącznie na podstawie analizy konkretnego obiektu.
Nie wydajemy dokumentów dla partii towaru.