Laboratorium

Gdańskie Laboratorium Bursztynu MSB oferuje badania wyrobów wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego wyniki przeprowadzonych badań - certyfikat lub świadectwo badania:

 •  badanie i certyfikacja wyrobów jubilerskich, biżuterii oraz półfabrykatów z bursztynem

 •  badanie i certyfikacja obiektów historycznych

 •  badanie i certyfikacja obiektów artystycznych

 •  badanie i certyfikacja okazów przyrodniczych

 •  identyfikacja inkluzji organicznych w bursztynie

 •  identyfikacja modyfikacji i rekonstrukcji w wyrobach z bursztynu

 •  identyfikacja imitacji i falsyfikatów bursztynu

Ponadto oferujemy:

 •  fachowe konsultacje i ekspertyzy

 •  pośrednictwo w zakresie wyceny wyrobów

 •  porady i informacje dla klientów indywidualnych oraz instytucji

  Laboratorium Bursztynu MSB wyposażone jest spektrometr FT-IR z przystawką ATR. Analiza materiału wykonywana jest metodą spektroskopii w podczerwieni, identyfikacja inkluzji oraz modyfikacji - metodami wizualnymi (mikroskop oraz światło UV/VIS).

  Na podstawie badań przeprowadzonych przez Rzeczoznawców MSB w Laboratorium Bursztynu MSB wydawany jest certyfikat lub świadectwo badania oparte na klasyfikacji kamieni jubilerskich z bursztynu.

  Lista Rzeczoznawców MSB

  Klasyfikacja kamieni jubilerskich z bursztynu

  Każdy certyfikat zawiera:

  Numer certyfikatu (unikalny)
  Wysokiej jakości zdjęcie obiektu
  Ogólne informacje o obiekcie:

  • Całkowita masa (w gramach do dwóch miejsc po przecinku)

  • Typ (naszyjnik, wisior, pierścień, bryłka....)

  • Główny kamień (bursztyn bałtycki)

  • Przezroczystość (nieprzezroczyste, prześwitujące, przezroczyste)

  • Kolor (zakres od białego do czarnego)

  Konkluzja: Typowe właściwości bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)
  Uwagi (identyfikacja zgodnie z Klasyfikacją Bursztynu, identyfikacja inkluzjii, itp.)
  Miejsce i data
  Podpis Rzeczoznawcy MSB (faksymila)

   

  Każdy z certyfikowanych wyrobów otrzymuje unikalny numer dzięki któremu można sprawdzić autentyczność certyfikatu w bazie certyfikatów on-line.

  Przedmioty do analizy należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową:

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
  Biuro | Galeria | Laboratorium
  ul. Warzywnicza 1,
  80-828 Gdańsk

  Formularz zamówienia

  Aktualny cennik

  Wszystkie przesyłki zlecone do Laboratorium Bursztynu MSB winny być ubezpieczone przez zgłaszającego na dostawę do MSB, okres czasu, w którym przedmioty znajdują się w laboratorium oraz zwrot towarów do klienta.
  Certyfikaty i świadectwa badania wydawane są wyłącznie na podstawie analizy konkretnego obiektu.
  Nie wydajemy dokumentów dla partii towaru.