Zarząd:

Ryszard Uliński

Prezes

Mariusz Gliwiński

Wiceprezes

Jacek Szwedo

Wiceprezes

Jarosław Niedzielski

Skarbnik

Maria Fijałkowska

Z-ca Skarbnika

Marcin Buzalski

członek Zarządu

Ewa Wagner-Wysiecka

Sekretarz

Dorota Cenecka

członek Zarządu

Ryszard Węsierski

członek Zarządu

Lech J. Zdrojewski

członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Norbert Nagel

Przewodniczący

Ewa Rachoń

Gabriela Gierłowska

Izabela Gutowska

Anna Sobecka

Sąd Koleżeński:

Krzysztof Basiukiewicz

Przewodniczący

Michał Kosior

Ewa Szyszko

Tomasz Kargul

Małgorzata Kucharska

Krzysztof Jacobson