Historia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zostało założone w 1996 r. w Gdańsku przez grupę miłośników bursztynu. Od marca 2015 prowadzi gdańskie laboratorium bursztynu oraz Galerię MSB

Więcej

Cele stowarzyszenia

Głównymi celami MSB jest promocja bursztynu i bursztynników, rozpowszechnianie wiedzy o bursztynie i jego walorach, wymiana kontaktów i wspólne rozwiązywanie problemów branży.

Więcej

Władze MSB

Władze MSB stanowi Zarząd, Komisja rewizyjna, Sąd koleżeński oraz Walne zebranie członków MSB

Więcej

Członkowie

MSB zrzesza ponad 350 osób z 30 krajów świata. Zrzeszamy miłośników bursztynu, artystów i projektantów, producentów i handlowców biżuterii, kolekcjonerów i muzealników, naukowców i badaczy. Dołącz do nas!

Więcej

Firmy rekomendowane

MSB przyznaje certyfikat jakości dla firm. Firmy rekomendowane przez MSB zobowiązane są do przestrzegania regulaminu rekomendacji, stosowania dobrych praktyk kupieckich oraz nie handlowania imitacjami i bursztynem prasowanym.

Więcej

Rzeczoznawcy

MSB przyznaje rekomendację Rzeczoznawcom Bursztynu do identyfikacji, oceny jakościowej i wyceny surowca, półfabrykatów i wyrobów gotowych, inkluzji oraz dzieł sztuki

Więcej

Bursztynnicy roku

MSB co rok wybiera Bursztynnika Roku, osobę, która swoim postępowaniem, kulturą i osiągnięciami w naszej branży zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Więcej

Partnerzy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowymi organizacjami jubilerskimi.

Więcej