Laboratorium

Gdańskie Laboratorium Bursztynu oferuje badania wyrobów wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego wyniki przeprowadzonych badań - certyfikat lub świadectwo badania.

Więcej

Kursy i warsztaty

MSB organizuje kursy, na których mozna zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z bursztynem oraz warsztaty praktyczne pozwalające na odróżnienie bursztynu od jego falsyfikatów czy modyfikacji.

Więcej

Publikacje

MSB prowadzi działalność wydawniczą, publikując książki, broszury i ulotki o bursztynie, kolorowanki dla najmłodszych oraz dwujęzyczny biuletyn Bursztynisko.

Więcej

Bursztynisko

Od ponad 20 lat MSB wydaje czasopismo poświęcone bursztynowi i bursztynnikom. Dwujęzyczny magazyn pełen jest informacji z branży, wiedzy o bursztynie i prezentacji bursztynowej biżuterii.

Więcej

Wystawy

Galeria MSB to miejsce popularyzacji bursztynu oraz prezentacji biżuterii wysokiej jakości, oryginalnej i dobrej wzorniczo. Odbywają się tu wystawy członków stowarzyszenia i nie tylko.

Więcej

Wydarzenia

MSB organizuje oraz bierze udział w wielu wydarzeniach mających na celu promocję oraz szerzenie rzetelnej wiedzy o bursztynie.

Więcej