Bursztynisko. The amber magazine

 

MSB od 1996 roku wydaje Bursztynisko- czasopismo poświęcone bursztynowi i bursztynnikom.
Ten dwujęzyczny magazyn pełen jest informacji z branży, wiedzy o bursztynie oraz bursztynowej biżuterii.

 

Bursztynisko_42Bursztynisko_40Bursztynisko_39Bursztynisko_38Bursztynisko_37Bursztynisko_36Bursztynisko_35Bursztynisko_34Bursztynisko_33Bursztynisko_32Bursztynisko_31

Numery archiwalne dostepne są na stronie issuu