Celami Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników są:
 
 • Zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym
 • Stworzenie stałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • Utworzenie systemu identyfikacji bursztynu bałtyckiego
 • Współpraca z organami państwowymi i samorządu terenowego w dziedzinie ochrony zawodu  bursztynnika i zawodów pokrewnych
 • Inspirowanie badań zmierzających do poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż bursztynu
 • Pomoc ruchowi kolekcjonerskiemu okazów przyrodniczych bursztynu oraz zbiorów dawnej
   i współczesnej artystycznej twórczości bursztynowej
 • Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej
 • Współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego
 • Podejmowanie wszelkich działań dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiego bursztynnictwa
 
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW JEST ZRZESZENIEM DOBROWOLNYM, SAMORZADNYM I TRWAŁYM