Pochodzenie

Przez wieki szukano prawdy na temat pochodzenia bursztynu. Znane są różne teorie na temat jego źródła.

Więcej

Poławianie bursztynu

Współczesny Bałtyk wypłukuje znajdujące się płytko pod dnem złoża bursztynu i wyrzuca bryłki na plaże razem z mieszaniną wodorostów i patyków.

Więcej

Właściwości

Bursztyn to lekki i ciepły, ciągle żywy kamień organiczny, ogrzany w dłoni wydziela przyjemny zapach, a palony wydziela żywiczną woń.

Więcej

Odmiany i formy bursztynu

Nie ma drugiego takiego bursztynu, który ma taką różnorodność barw jak bursztyn bałtycki. Swoją olbrzymią gamę kolorów zawdzięcza obecności drobnych, niewidzialnych gołym okiem, pęcherzyków powietrza lub resztek organicznych zamkniętych w nim.

Więcej

Inkluzje

W gemmologii, nauce o kamieniach, inkluzjami nazywane są ciała obce (stałe, ciekłe lub gazowe) znajdujące się w minerale.

Więcej