Michał Kosior

Dyrektor biura MSB

Małgorzata Siudak

Galeria

Agnieszka Klikowicz-Kosior

Laboratorium

Biuro Galeria Laboratorium

ul. Warzywnicza 1, 80-838 Gdańsk
tel. +48 58 58 000 22  
mail: info@amber.org.pl

http://www.facebook.com/InternationalAmberAssociation 


NIP 584 20 04 188

REGON 191135944

KRS 0000120325

Konto bankowe:
Alior Bank SA
(BIC/SWIFT ALBPPLPW)

PL 95 2490 0005 0000 4500 2032 9868