Zoja Kostiaszowa

Bursztynnik Roku 2016

Zoja Kostiaszowa, urodzona na Białorusi, ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Mohylewie. W 1979 roku, jako filolog rosyjski podjęła pracę w nowopowstającym  Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie. W latach 2004-2012 pełniła funkcje zastępcy dyrektora do spraw naukowych, a od 2012 roku pracuje jako wiodący pracownik naukowy. Dzięki jej staraniom, w 1990 roku muzeum nabyło fragment kolekcji mechowców (Acariformes: Oribatida)  przyrodnika Fritscha z Gołdapi składający się z 80 okazów. Część kolekcji największych brył bursztynu, jakie przez lata znajdowano w kopalniach, staraniem Zoji ostatecznie przekazano do Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie.

Barbara Kosmowska-Ceranowicz

Więcej w Bursztynisku 40