Wyrok w sprawie kopiowania wzoru

Wyrok w sprawie kopiowania wzoru
2018-09-30

Wyrok w sprawie kopiowania wzoru

W 2016 i 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku toczyła się sprawa karna o naruszenie praw autorskich i kopiowanie wzoru wisiora srebrnego z bursztynem. Oskarżona została uznana za winną zarzucanych jej czynów. Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. Oskarżona została skazana na karę grzywny, wypłaty nawiązki na rzecz poszkodowanego, pokrycia kosztów procesu. Sąd nakazał podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie jego treści w języku polskim i angielskim na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Jest to pierwsza w naszej branży sprawa, która zakończyła się wyrokiem skazującym w sprawie karnej.  Taki wyrok jest ułatwieniem dla poszkodowanego dochodzenia odszkodowania w sprawie cywilnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podania wyroku do publicznej wiadomości, co jest bez precedensu. W najbliższym czasie planujemy spotkanie dotyczące praw autorskich, możliwości ich rejestracji i dochodzenia swoich praw w tego typu sprawach, wraz z omówieniem wyroku i jego uzasadnienia.

Skan treści wyroku Sądu Okręgowego znajduje się poniżej.