Ryszard Ulinski

Bursztynnik Roku 2014

W tym roku zgłoszono 5 kandydatur i spośród nich Kapituła, złożona z laureatów wszystkich wcześniejszych edycji,
wybrała Ryszarda Ulińskiego znaczną większością głosów.

Ryszard Uliński ukończył w roku 2014. 80 lat życia i 50 lat pracy w dziedzinie bursztynnictwa. Przez pół wieku pracy osiągnął on znakomite wyniki w dziedzinie gospodarki bursztynem jak i w pracy społecznej na rzecz naszego środowiska zawodowego. Najwyższy był już czas by  nagrodzić go tytułem Bursztynnika Roku za całokształt osiągnięć.

Wiesław Gierłowski

Więcej w Bursztynisku 37