Ewa Wagner-Wysiecka

Bursztynnik Roku 2015

Ewa Wagner-Wysiecka jest pracownikiem naukowym Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (wcześniej Katedry Technologii Chemicznej) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wyjątkowy talent i pracowitość oraz szeroki wachlarz zainteresowań pozwoliły jej  w bardzo młodym wieku uzyskać imponujący dorobek badawczy. Pięć lat po magisterium obroniła doktorat, a w roku 2013 habilitowała się jako dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka
Kiedy 10 lat temu między Politechniką Gdańską a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników zostało zawarte porozumienie w wyniku którego,  za pośrednictwem Stowarzyszenia można było zbadać bursztyn w sposób naukowy, rzeczywistym realizatorem tego porozumienia była Ewa Wagner-Wysiecka. Miało to skutek nie tylko praktyczny, w postaci najbardziej wiarygodnych świadectw badania bursztynu, lecz także dalekosiężny. Poprzez wprowadzenie tematu żywic kopalnych do stałej sfery jej naukowych badań, tu na miejscu w Gdańsku, mieście bursztynowej tradycji i związanego z tym doświadczenia powstaje miejsce naukowego, wiarygodnego badania bursztynu.

Gabriela i Wiesław Gierłowski

Więcej w Bursztynisku 38