Odszedł Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

2019-01-14

Paweł Adamowicz był prezydentem odważnym, otwartym i niesłychanie komunikatywnym. Nie trudno było go spotkać na szeregu imprez związanych z kulturą czy sportem, na targach, otwarciach, wernisażach, czy też po prostu idącego wieczorem ulicą na spotkanie z mieszkańcami. Został trzykrotnie raniony nożem podczas kulminacyjnej części organizowanej od 27 lat w Polsce największej imprezy dobroczynnej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmarł z powodu odniesionych ran następnego dnia, 14 stycznia 2019. 

Paweł AdamowiczPaweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 roku i od początku swojego urzędowania aktywnie i konsekwentnie promował bursztyn bałtycki i popularyzował wiedzę na jego temat. Wielokrotnie odwiedzał siedzibę naszego stowarzyszenia oraz imprezy przez nas organizowane, także spontanicznie i bez zapowiedzi.

Wspierał rozwój największych na świecie targów bursztynu Amberif i Ambermart, które odbywają się co roku w Gdańsku. Bez wielkiego sukcesu obu tych imprez nie sposób byłoby mówić o Światowej Stolicy Bursztynu nad Motławą. W 1997 roku, w ramach targów Amberif, został po raz pierwszy zorganizowany Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award, którego celem jest promocja myśli twórczej i nowych idei w dziedzinie projektowania biżuterii artystycznej, jak również pogłębianie wiedzy o własnościach i naturze bursztynu bałtyckiego. Co roku w konkursie nagrodę główną w wysokości 10 000 złotych fundował właśnie Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Robił to również gdy prace wybrane przez jury były kontrowersyjne i szeroko krytykowane. Niebagatelną rolę w promocji bursztynu odgrywa Gala Mody i Bursztynu, która od wielu lat towarzyszy targom Amberif. Prezydent Adamowicz od wielu lat wspierał finansowo i promocyjnie organizację tej imprezy.

W sposób szczególny warto podkreślić, że prezydent Paweł Adamowicz od 2005 roku konsekwentnie realizował założenia promocji miasta w ramach strategii rozwoju Gdańska, która przewiduje jako jeden z głównych celów wzmacnianie roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Decyzją władz miejskich, przy zaangażowaniu prezydenta Pawła Adamowicza, w strukturze organizacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska powołano Muzeum Bursztynu. W dniu jego otwarcia, 28 czerwca 2006 roku, prezydent Paweł Adamowicz, powołał pod swoim przewodnictwem Światową Radę Bursztynu: organizację zajmującą się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym obrotem surowca bursztynowego i wyrobów jubilerskich z tym kamieniem na całym świecie oraz promocją jego naturalnego piękna i właściwości. W jej pracach uczestniczy kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem i popularyzacją bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. W sierpniu 2006 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza uroczyście przyjęto i podpisano przełomowy dla branży dokument: Deklarację Gdańską w sprawie dobrych praktyk bursztynniczych.

W ramach projektu Gdańsk - Światową Stolicą Bursztynu realizowane były i są liczne działania i wydarzenia, których głównym zadaniem jest promocja bursztynu bałtyckiego i popularyzacja wiedzy na jego temat.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Miasta Gdańska popularyzujących bałtyckie złoto należy wymienić nowoczesną multimedialną wystawę Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu, zrealizowaną w 2009 roku wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Muzeum Bursztynu w Gdańsku znacznie większą wystawę Bursztyn – Tradycja i Innowacja w jej pierwszej odsłonie w ESC i kolejnych w Polsce i Europie, a także powołanie Ambasadora Bursztynu (rolę tę pełniły dotychczas tak popularne postacie jak Lidia Popiel, Monika Richardson i Kayah) i projekt promocyjny Paszport Bursztynowy, rozwijany od 2009 roku. Z kolei obowiązujące od 2007 roku zarządzenie prezydenta Gdańska, regulujące zasady dzierżawy terenów gminnych na potrzeby rozpoznania i wydobycia bursztynu, było pierwszą od 35 lat tego rodzaju regulacją, która otworzyła drogę do legalnego wydobycia bursztynu na terenach, głównie nieużytkach, należących do miasta.

W 2011 roku pan prezydent Paweł Adamowicz otrzymał w Warszawie nagrodę Polish Tourfilm Academy za promocję Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu, w uznaniu dla cennych wartości tej wyjątkowej kampanii promocyjnej sławiącej Polskę.

Do znaczących osiągnięć Miasta Gdańska, pod przewodnictwem prezydenta Pawła Adamowicza, reprezentowanego przez spółkę MTG S.A., należy zaliczyć działalność konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski”, realizującego w latach 2012-2015 szeroko zakrojony międzynarodowy projekt promocyjny na rzecz wzrostu wartości eksportu krajowej branży jubilersko-bursztynniczej.

Należy również zaznaczyć, że to dzięki przychylności prezydenta Pawła Adamowicza dla naszej branży Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pozyskało lokal przy ul. Warzywniczej 1 w Gdańsku, do zagospodarowania na swoją siedzibę, galerię i Gdańskie Laboratorium Bursztynu MSB. Natomiast dzięki osobistej rekomendacji prezydenta Gdańska w roku 2015 Fundacja Gdańska wsparła finansowo zakup przez stowarzyszenie spektrometru do badania wyrobów z bursztynu.

Od dziesięciu lat był patronem i gościem organizowanego przez nas Święta Ulicy Mariackiej, najbardziej znanej bursztynowej uliczki. Spotykał się z bursztynnikami, uczestnikami targów, nosił bursztyn i promował Gdańsk jako jego historyczną i współczesną stolicę. Gdańsk jako wspólnota mieszkańców był jego hasłem, choć była to wspólnota nie tylko żyjących tu i teraz, ale wszystkich historycznych gdańszczan którzy mówili różnymi językami i wyznawali różne religie.

Wszystkie te liczne działania, a przede wszystkim ich wymierne efekty dla polskiej branży bursztynniczej, w pełni zasłużyły na uhonorowanie zasłużonej postaci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza zaszczytnym Medalem Bursztynowego Kręgu. Jest to nagroda to dla osób spoza branży, które wniosły szczególny wkład w promocję, popularyzację i aprecjację bursztynu bałtyckiego. Walne Zebranie Członków w 2016 roku zdecydowało, że jako pierwszy odznaczony zostanie nim Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Powyższy tekst oparty jest na artykule prezentującym sylwetkę prezydenta Pawła Adamowicza po nadaniu mu Medalu Bursztynowego Kręgu.

 

Adam Pstrągowski
Michał Kosior