Gemmologiczne badania bursztynu, niektórych żywic naturalnych i ich imitacji

2018-04-27

Warsztaty Gemmologiczne badania bursztynu, niektórych żywic naturalnych i ich imitacji

Prowadzący: Jacek Ożdżeński, dyplomowany gemmolog Deutsche Gemmologische Gesellschaft i Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, członek fachowy DGG i PTGem, rzeczoznawca SRJ, ekspert bursztynu MSB, www.jacek-ozdzenski.pl

Celem warsztatów jest zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla różnych rodzajów bursztynu bałtyckiego oraz innych żywic kopalnych i najczęstszych imitacji. Poznanie metod badania i właściwości pozwoli na wstępne odróżnienie bursztynu od jego falsyfikatów, a także modyfikacji. Jest także podstawą do dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności opartych na już nabytych.

Każdy uczestnik dysponuje stanowiskiem roboczym w pełni wyposażonym w indywidualne źródło światła białego, lupy, pęsety, mikroskop i inne niezbędne narzędzia. Ćwiczenia polegają na zapoznaniu się z ponad 200 sztukami poglądowymi w postaci okazów, preparatów czy wyrobów gotowych z bursztynu, żywic i imitacji, które jednocześnie będą prezentowane na ekranie wraz z omówieniem ich cech charakterystycznych.

Warsztaty prowadzone są w języku polskim.


Termin: AMBERIF 2019
Czas trwania: do ustalenia
Liczba stanowisk: 12 osób
Koszt:
450 PLN brutto dla członków MSB
680 PLN brutto dla osób spoza MSB

Warsztaty zakończone dyplomem uczestnictwa.

Uczestnictwo w kursie wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz, mail ms@amber.org.pl lub telefon +48 58 58 000 22