Sławomir Fijałkowski

Bursztynnik Roku 2009

Dr hab. Sławomir Fijałkowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uzyskał dyplom z zakresu projektowania biżuterii.

W latach 1996-1998 odbył studia podyplomowe w Hochschule fur Kunstlerishe Und Industrielle Gestaltung w Linz w Austrii w zakresie wzornictwa przemysłowego produktów z metalu. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Batorego, wiedeńskiej Fundacji Kultur-Kontakt oraz austriackiego Ministerstwa Nauki i Badań. Nauczyciel akademicki w ASP Łódź, następnie ASP Gdańsk, Politechnice Koszalińskiej, Sopockiej Szkole Wyższej oraz Bałtyckiej Wyższej Szkole Bursztynu.

Obecnie prowadzi pracownię projektowania Biżuterii na Wydziale Wzornictwa ASP w Gdańsku. Jest autorem licznych artykułów, publikacji, tekstów naukowych a także programów dydaktycznych, analiz teoretycznych dotyczących wzornictwa oraz współczesnej sztuki złotniczej. Równolegle do działalności dydaktycznej jest projektantem i twórcą biżuterii autorskiej.

Adam Pstrągowski

Więcej w Bursztynisku 32