Lucjan Myrta

Bursztynnik Roku 2011

Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia w maju 2011 przyznało Lucjanowi Myrcie najwyższą statutową godność - Honorowego członka oraz tytuł Bursztynnika Roku.

Jest on jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia, był Wiceprezesem Zarządu w pierwszej kadencji. Nikt ze współczesnych bursztynników polskich i zagranicznych na godność tę nie zasłużył bardziej. Dzięki osobistemu talentowi i ponad czterdziestu latom niezmordowanej pracy Lucjan Myrta opanował zawiłości kunsztu artystycznego bursztynnictwa w stopniu dorównywającym świetnym mistrzom cechowym z przełomu XVII i XVIII wieku. Wspaniałe szkatuły, ołtarzyki i relikwiarze pełniły bowiem rolę dyplomatycznych podarków wymienianych między monarchami.

Jako pierwszy z bursztynników otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaszczytny medal Gloria Artis.

Wiesław Gierłowski

Więcej w Bursztynisku 34