Jacek Szwedo

Bursztynnik Roku 2017

W tegorocznej edycji konkursu do zaszczytnego tytułu Bursztynnika 2017 nominowani byli (w porządku alfabetycznym): Agnieszka Klikowicz-Kosior, Andrzej Kupniewski, Aniela Matuszewska, Jacek Szwedo, Marcin Tymiński.

Niekwestionowany autorytet i dorobek naukowy związany z różnymi aspektami badania bursztynu oraz całokształt działalności na rzecz środowiska bursztynników obojga kandydatów uczynił wybór tylko jednej osoby niezwykle trudnym. Nie mniej jednak w ostatecznym głosowaniu Kapituła postanowiła przyznać tytuł Bursztynnika Roku 2017 dr. hab. Jackowi Szwedo, prof. UG.

Ewa Wagner-Wysiecka

Więcej w artykule w Bursztynisku 41