Zarząd:
Ryszard Uliński – prezes
Anna Sobecka – wiceprezes
Mariusz Gliwiński – wiceprezes
Jarosław Niedzielski – skarbnik
Maria Fijałkowska - z-ca skarbnika
Michał Kosior – sekretarz
Marcin Buzalski 
Mariusz Drapikowski
Marcin Wesołowski
Janusz Fudała
Jacek Szwedo
Lech Zdrojewski

Komisja Rewizyjna:
Norbert Nagel - przewodniczący
Ewa Rachoń
Gabriela Gierłowska
Izabela Gutowska
Krzysztof Basiukiewicz

Sąd Koleżeński:
Aleksander Gliwiński - przewodniczący
Dorota Cenecka
Ryszard Węsierski