Jak zostać członkiem MSB 

  1. Należy zapoznać się ze Statutem MSB
  2. Wypełnić deklarację członkowską
  3. Uzyskać poparcie przez podpisy na formularzu lub potwierdzający e-mail do biura MSB dwóch członków wprowadzających.
  4. Przesłać deklarację mail ms@amber.org.pl lub pocztą
  5. Decyzje o przyjęciu podejmuje Zarząd MSB
  6. Po zatwierdzeniu przyjęcia nowy członek MSB zostaje powiadomiony drogą mailową o przyjęciu do Stowarzyszenia.
  7. Kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem MSB po uiszczeniu wpisowego w wysokości 240 zł oraz rocznej składki członkowskiej 240 zł (Zniżki: artyści, naukowcy, muzealnicy - 50%, 120 zł, emeryci - 90% zniżki, 24 zł).

Kontakt w sprawie przyjęć nowych członków

Wszelkie informacje związane z procedurą przyjmowania wyjaśnia biuro MSB
tel: 58 58 00 022
e-mail: ms@amber.org.pl

Stowarzyszenie liczy 365 członków z 30 krajów świata. To międzynarodowa grupa artystów, projektantów, producentów biżuterii, właścicieli galerii, naukowców, badaczy, gemmologów, muzealników, kolekcjonerów i handlowców wyrobami z bursztynem.