MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW
JEST ZRZESZENIEM DOBROWOLNYM, SAMORZADNYM I TRWAŁYM

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

  • Pomoc ruchowi kolekcjonerskiemu okazów przyrodniczych bursztynu i zbiorów dawnej i współczesnej artystycznej twórczości bursztynowej
  • Utworzenie systemu identyfikacji bursztynu bałtyckiego
  • Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej
  • Współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego
  • Współpraca z organami państwowymi i samorządu terenowego w dziedzinie ochrony zawodu bursztynnika i zawodów pokrewnych
  • Inspirowanie badań zmierzających do poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż bursztynu
  • Stworzenie stałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
  • Podejmowanie wszelkich działań dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiego bursztynnictwa
  • Zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym

Roczna składka członkowska wynosi 240 PLN, do 50% rabatu uprawnieni są artyści, naukowcy, studenci, pracownicy najemni, do 90% emeryci. Opłata wpisowa w wysokości należnych składek rocznych.