Warsztaty Gemmologiczne badania bursztynu, niektórych żywic naturalnych i ich imitacji przeprowadzi Jacek Ożdżeński, dyplomowany gemmolog Deutsche Gemmologische Gesellschaft i Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, członek fachowy DGG i PTGem, rzeczoznawca SRJ, ekspert bursztynu MSB, www.jacek-ozdzenski.pl

Celem warsztatów jest zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla różnych rodzajów bursztynu bałtyckiego oraz innych żywic kopalnych i najczęstszych imitacji. Poznanie metod badania i właściwości pozwoli na wstępne odróżnienie bursztynu od jego falsyfikatów, a także modyfikacji. Jest także podstawą do dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności opartych na już nabytych.

 Każdy uczestnik będzie dysponował stanowiskiem roboczym w pełni wyposażonym w indywidualne źródło światła białego, lupy, pęsety, mikroskop i inne niezbędne narzędzia. Ćwiczenia będą polegały na zapoznaniu się z ponad 200 sztukami poglądowymi w postaci okazów, preparatów czy wyrobów gotowych z bursztynu, żywic i imitacji, które jednocześnie będą prezentowane na ekranie wraz z omówieniem ich cech charakterystycznych. W drugiej części zajęć każdy z kursantów otrzyma po 100 takich samych preparatów i kaboszonów do  indywidualnych ćwiczeń. Z powodu dużej ilości materiału ćwiczenia będą maksymalnie nastawione na praktyczne rozpoznanie, w nieznacznym zakresie dotyczyć będą zagadnień teoretycznych.


Termin: 2.09. 2017
Czas trwania:
Miejsce: Amber EXPO, ul. Żaglowa 1, Gdańsk
Liczba stanowisk: 12 osób
Koszt:
450 PLN brutto dla członków MSB
680 PLN brutto dla osób spoza MSB

Warsztaty zakończone dyplomem uczestnictwa.

Uczestnictwo w kursie wymaga wcześniejszej rejestracji - ms@amber.org.pl, tel +48 58 58 000 22