Kurs podstawowy wiedzy o bursztynie kierowany jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę o bursztynie. Ma za zadanie przekazać najważniejsze informacje o geologii i pochodzeniu bursztynu, współczesnych metodach obróbki i modyfikacji kamieni, inkluzjach i imitacjach, a także ugruntować i uporządkować poznane już informacje.     

Program kursu:
dr Regina Kramarska - Pochodzenie i złoża bursztynu bałtyckiego, inne żywice kopalne i żywice subfosylne
dr inż.Małgorzata Kucharska - Metody obróbki i modyfikacji bursztynu
dr hab.inż. Ewa Wagner-Wysiecka - Imitacje bursztynu bałtyckiego
dr Elżbieta Sontag - Inkluzje organiczne w bursztynie bałtyckim
dr Anna Sobecka - Bursztyn w sztuce
Michał Kosior - Rynek bursztynu

Najbliższy termin: 8.12.2017
Czas trwania:
Koszt:  300 PLN brutto dla członków MSB
           500 PLN brutto dla osób spoza MSB
Miejsce: Amber EXPO, ul. Żaglowa 1, Gdańsk

Kurs zakończony dyplomem uczestnictwa.

Uczestnictwo w kursie wymaga wcześniejszej rejestracji - ms@amber.org.pl, tel +48 58 58 000 22