Kurs podstawowy wiedzy o bursztynie kierowany jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę o bursztynie. Ma za zadanie przekazać najważniejsze informacje o geologii i pochodzeniu bursztynu, współczesnych metodach obróbki i modyfikacji kamieni, inkluzjach i imitacjach, a także ugruntować i uporządkować poznane już informacje.     

Program kursu:
Regina Kramarska - Pochodzenie i złoża bursztynu bałtyckiego, inne żywice kopalne i żywice subfosylne
Małgorzata Kucharska - Metody obróbki i modyfikacji bursztynu
Ewa Wagner-Wysiecka - Imitacje bursztynu bałtyckiego
Elżbieta Sontag - Inkluzje organiczne w bursztynie bałtyckim
Anna Sobecka - Bursztyn w sztuce
Michał Kosior - Rynek bursztynu

Najbliższy termin: 23 marca 2017 (czwartek)
Czas trwania: godz. 11.00-18.00, 6 godzin + przerwa
Koszt:   300 PLN brutto dla członków MSB
            500 PLN brutto dla osób spoza MSB
Miejsce: Amber EXPO, ul. Żaglowa 1, Gdańsk

Kurs zakończony dyplomem uczestnictwa.

Uczestnictwo w kursie wymaga wcześniejszej rejestracji - ms@amber.org.pl, tel +48 58 58 000 22, do 18 marca 2017.