Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników > Galeria > Wystawy > Bursztynowe przemiany - Wystawa z okazji 20lecia MSB

Wystawa "Bursztynowe Przemiany"

Katalog Bursztynowe przemiany


"W marcu 2016 roku otworzyliśmy w galerii ekspozycję prac dwudziestu wyjątkowych twórców związanych z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników. Jubileusze skłaniają do podsumowań i prób uchwycenia przemian, które zachodzą. Tak jest też i w tym przypadku. Staraliśmy się, by prezentacja ta stała  się  wystawą  przekrojową,  pokazującą  zarówno  działalność  artystów  indywidualnych,  jak  i  większych firm zatrudniających projektantów. By uchwycić przemianę, jaka w ciągu tych ostatnich dwudziestu lat miała miejsce w twórczości poszczególnych osób, zaproponowałam pokazanie w przypadku każdego
z wykonawców pracy dawnej i najnowszej. Stąd więc też i tytuł niniejszego opracowania – zwracającego uwagę na metamorfozy, jakim bursztyn bałtycki i wzornictwo przedmiotów z tym materiałem ulegało od ostatnich lat XX wieku do chwili obecnej.

Zaproponowany  wybór  twórców  i  ich  prac  jest  bardzo  różnorodny  i  prezentuje  szeroki  wachlarz
wyrobów, od precyzyjnych technicznie dzieł jubilerskich, po prace nurtu etno, od biżuterii odwołującej
się do tradycji, po nowoczesne, małe formy rzeźbiarskie"

Cytat pochodzi z katalogu Bursztynowe Przmiany, autor: dr Anna Sobecka, s. 12, Gdańsk, 2016