Wystawa "Bursztyn i Forma"

 Pierwsza wystawa członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, mającego już  20 lat, które zrzesza artystów, producentów biżuterii, badaczy i miłośników bursztynu.

Zorganizowana na otwarcie nowej siedziby- galerii, laboratorium i biura Stowarzyszenia, wystawa została pomyślana jako prezentacja, mimo swoich niewielkich rozmiarów- przekrojowa, ukazująca różnorodność prac członków Stowarzyszenia. Udział w wystawie był dobrowolny i nowo powołana Rada Galerii nie narzucała żadnego wspólnego tematu ekspozycji. Każdy z członków Stowarzyszenia mógł zaprezentować najlepsze w swoim mniemaniu dzieła własnej inwencji. Rada Galerii jedynie czuwała nad jakością wykoania, dokonując wyboru najbardziej reprezentatywnych dla różnych gałęzi działalności (artystycznej i produkcyjnej) spośród nadesłanych prac.

Na podstawie: dr Anna Sobecka, wstęp do katalogu wystawy Bursztyn i Forma, str.5, Gdańsk, 2015