Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników > Galeria > Wystawy > Amberif Design Award- Nagrody Bursztynowe

Amberif Design Award*- Nagrody Bursztynowe

Wystawa Amberif Design Award- Nagrody Bursztynowe, ukazuje prace nagrodzone nagrodą  Bursztynową w  Konkursie Amberif Design Award oraz późniejsze realizacje artystyczne nagrodzonych.

Niektórzy z nagrodzonych w konkursie artystów, nie zajmują się dzisiaj ani biżuterią ani bursztynem… I tak na wystawie zobaczyć można obrazy, ceramikę czy fotografię. Obiektom w gablotach towarzyszy linia czasu na której ukazani zostali laureaci Nagrody Bursztynowej  oraz werydkty z lat 1997- 2018. 

Na wystawie udało nam się  ponad 40 obiektów autorstwa artystów polskich i zagranicznych. Swój udział w wystawie potwierdziła większość laureatów, i tak w naszej Galerii oglądać  można obiekty, takich artystów jak : Eugeniusz Gowkielewicz/Marta Bogusz, Kazimierz Kalkowski, Małgorzata Karpińska, Emilia Kohut- Jeż, Jarosław Kolec, Dorota Kos, Adriana Lisowska,  Annelise Mercier, Tasso Matar, Monika Oczkowska, Kairi Sirendi, Angelina Stoykova, Jelizaveta Suska. 

  *Konkurs Amberif Design Award (przez kilka edycji nazywany również Elektronosem) organizowany jest nieprzerwanie od 1997 roku do dziś podczas targów Amberif w Gdańsku. Pomysłodawcą formuły był Giedymin Jabłoński. Konkurs jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich konkursów designerskich w europejskim środowisku projektantów współczesnej biżuterii. Główną ideą projektu od początku było wyłonienie najzdolniejszych artystów, prezentujących najciekawsze podejście to przedstawionego co roku tematu (co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem przewodnim). Jurorzy wyłaniający laureatów to międzynarodowa grupa szeroko znana w branży – projektanci, historycy sztuki, krytycy sztuki, osoby reprezentujące uczelnie artystyczne, kuratorzy, przedstawiciele instytucji kulturalnych, dziennikarze oraz naukowcy. Od trzech lat kuratorką konkursu, nie uczestniczącą w pracach jury jest Barbara Schmidt (poprzednio funkcję tą pełnili Giedymin Jabłoński, a następnie Sławomir Fijałkowski).

Więcej o konkursie przeczytać można  na:
https://issuu.com/internationalamberassociation/docs/bursztynisko_41 (strona 30)


Rok | Year              Imię i nazwisko | Artist’s name           Kraj | Country        Temat konkursu | Competition Subject

1997        Kazimierz Kalkowski                              Polska                     Projekt biżuterii z bursztynem | Amber jewellery design

1998        Lucyna Woźniak                                     Polska                     Komplet biżuterii z bursztynem | Amber jewellery set

1999        Małgorzata Karpińska                           Polska                     Bursztyn i diament | Amber and diamond

2000        Wilhelm Matar Tasso                           Hiszpania                               Elektronos

2001        Albert Kaleta                                         Polska                     Symbole tożsamości | Symbols of identity

2002        Jarosław Kolec                                       Polska                     Złoto północy | Gold of the north

2003        Marta Bogusz /Eugeniusz Gowkielewicz Polska                   Symbole miłości | Symbols of love

2004        Monika Oczkowska                                Polska                     Bursztynowy szlak | The Amber route

2005        Justyna Paula Cytawa                            Polska                     Produkt organiczny | Organic product

2006        Anna Mirecka                                        Polska                     Inkluzja | Inclusion

2007        Dorota Kos                                             Polska                     Natural mystic

2008        Jan Wiszniewski                                    Polska                     Talizman | Talisman

2009        Adriana Lisowska                                   Polska                     Pop Amber

2010        Joanna Bielak                                        Polska                     Niebiżuteria | Non-jewellery

2011        Piotr Tołkin                                            Polska                     Story telling

2012        Emilia Kohut-Jeż                                    Polska                     Enjoy

2013        Angelina Stoykova                                 Bułgaria                  …Po prostu pierścionek | …Simply a ring

2014        Tomasz Jan Kisiel                                  Polska                     Materia prima

2015        Adriana Lisowska                                   Polska                     Mimesis

2016        Jelizaveta Suska                                     Szwecja/ Łotwa       Stany przejściowe | Transition

2017        Annelisa Mercier                                   Francja                   Peryferia | Periphery

2018        Kairi Sirendi                                           Estonia                   Uśmiech losu | Serendipity