SYMBOLIKA ZNAKU

MSB_logo_2012.pngPrzedmiotem sporów niemożliwych do ostatecznego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie, czy twórca powinien objaśniać swoje prace. Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie i wydaje mi się, że czasem taka wypowiedź bywa nie tylko dopuszczalna, ale nawet potrzebna, pod warunkiem, że nie zamyka możliwości dalszej interpretacji. Tak jest w przypadku dzieła artystycznego. Znak stowarzyszenia, choćby nawet przez największego artystę zaprojektowany, dziełem artystycznym sensu stricte nie jest, ale nie zaszkodzi mu chyba parę słów wyjaśnienia ze strony autora.

Czym jest znak? Żyjemy w świecie symboli i porozumiewamy się za ich pomocą. Bez systemów symbolicznych nie można wyobrazić sobie istnienia żadnej kultury. Dla symboli narodowych, religijnych poświęcano wszystko z życiem wiecznie. Symbol może działać z ogromną siłą się nie przez swoje własności fizyczne, ale ponieważ coś komunikuje. Patriota nie poświęca się sztandarowi tylko ojczyźnie, którą ten sztandar symbolizuje. Kupujemy nie za banknot, monetę, czek czy kartę kredytową, tylko za umowną wartość symbolizowaną przez ten przedmiot.