Tytuł zdjęciaCERTYFIKAT JAKOŚCI DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU WYROBÓW Z BURSZTYNU

"Aktualnie największym problemem polskiego rynku jest walka z falsyfikatami bursztynu, a szczególnie z trudnymi do fałszerstwami z zastosowaniem naturalnych żywic subfosylnych. Dla zapewnienia ochrony klientów w sklepach jak i dla zapewnienia ochrony w dużych transakcjach eksportowych utworzono system nadzorowania i rekomendowania solidnych firm przez nadawanie im prawa do posługiwania się znakiem ochronnym Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce".

"Bursztyn i inne żywice kopalne" - Międzynarodowe Sympozjum w Gdańsku 5-9 września 1997 - organizator Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku tom 1999 r.

"Wykrywanie fałszerstw i walką z nimi podjęło Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce, mające siedzibę w Gdańsku. Stowarzyszenie zrzesza zarówno producentów jak i badaczy, a także kolekcjonerów i miłośników bursztynu, zainteresowanych ochroną interesów nabywców i wytwórców. Firmy handlowe i wytwórcze które podpiszą umowę o dopuszczeniu stałego nadzoru Stowarzyszenia nad sprzedawanym asortymentem wyrobów, uzyskują certyfikat o rekomendacji ich placówek handlowych jako sprzedawców wyrobów z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest także stosowanie do bursztynu opraw wyłącznie z metali szlachetnych. Znak Stowarzyszenia jest prawnie chroniony.

Wiesław Gierłowski "Gdańsk i gdańscy bursztynnicy" Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 1999

"Do niedawna przed falsyfikatami mógł nas uchronił prosty zabieg podgrzewania badanego wyrobu metalowym pręcikiem lub główką szpilki - syntetyczny materiał wydawał przykry syntetyczny zapach. Dziś to nie wystarcza. Obecnie wiele falsyfikatów wykonuje się z naturalnych żywic subfosylnych, który zapach niewprawnemu badaczowi wydaje się podobny do zapach podgrzanego bursztynu (...) Praktycznie jedyną ochroną przed nabyciem falsyfikatu jest dokonywanie zakupów w renomowanych firmach. W Polsce rekomendację firmom handlującym wyłącznie bursztynem naturalnym i modyfikowanym (po obróbce termicznej) zapewnia zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce"
"Bursztyn - skarb dawnych mórz" Muzeum Ziemi PAN, red. Prof. Barbara Kosmowska Ceranowicz, Warszawa 1997.