Firmy rekomendowane zobowiązane są do przestrzegania klasyfikacji kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego ustanowionej przez MSB, dobrych praktyk kupieckich oraz regulaminu rekomendacji MSB, nie mogą także prowadzić handlu wyrobami z bursztynu prasowanego, imitacjami i falsyfikatami oraz żywicami subfosylnymi (np. kopal kolumbijski) czy żywicami syntetycznymi.

Firma rekomendowana upoważniona jest do posługiwania się znakiem Stowarzyszenia. Certyfikat firmy rekomendowanej przyznawany jest na rok, po tym czasie wymaga odnowienia. Certyfikaty wydawane są w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, chińskim, koreańskim, rosyjskim i japońskim.

Formularz dla osób, które są członkami Stowarzyszenia minimum 6 miesięcy i starają się o tytuł firmy rekomendowanej dla swojej działalności oraz uzyskanie prawa do posługiwania się znakiem towarowym MSB na okras jednego roku kalendarzowego: Wniosek Firma Rekomendowana.doc