Pojawiające się na rynku coraz częściej produkty o wyglądzie "bursztynowym" powodują konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających, czy dany produkt jest bursztynem. Jedną z metod badawczych jest stosowana w Laboratorium Bursztynu  MSB spektrofotometria w podczerwieni. Obiekty analizowane są nieinwazyjną metodą, wykorzystując spektrometr FT-IR Nicolet iS10 z przystawką ATR.
Ponadto analizujemy w powiększeniu oraz z wykorzystaniem światła UV/VIS czy bursztyn był poddawany modyfikacjom, takim jak obróbka termiczna, wypełnianie ubytków żywicami syntetycznymi, prasowanie, pokrywanie, barwienie.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Rzeczoznawców MSB w Laboratorium Bursztynu MSB wydawany jest certyfikat lub świadectwo badania oparte na klasyfikacji bursztynu.

Każdy z certyfikowanych wyrobów otrzymuje unikalny numer dzięki któremu można sprawdzić autentyczność certyfikatu w bazie certyfikatów on-line.

Przedmioty do analizy należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do biura MSB w Gdańsku.