Pojawiające się na rynku coraz częściej produkty o wyglądzie "bursztynowym" powodują konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających, czy dany produkt jest bursztynem.

Laboratorium Bursztynu MSB oferuje:

  • badanie i certyfikacja wyrobów jubilerskich, biżuterii oraz półfabrykatów z bursztynem
  • badanie i certyfikacja obiektów historycznych
  • badanie i certyfikacja obiektów artystycznych
  • badanie i certyfikacja okazów przyrodniczych
  • identyfikacja inkluzji organicznych w bursztynie
  • identyfikacja modyfikacji i rekonstrukcji w wyrobach z bursztynu
  • identyfikacja imitacji i falsyfikatów bursztynu

Ponadto oferujemy:

  • fachowe konsultacje i ekspertyzy
  • pośrednictwo w zakresie wyceny wyrobów
  • porady i informacje dla klientów indywidualnych oraz instytucji

Laboratorium Bursztynu MSB wyposażone jest spektrometr FT-IR Nicolet iS10 z przystawką ATR. Ponadto wyroby analizowane są w powiększeniu oraz z wykorzystaniem światła UV/VIS.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Rzeczoznawców MSB w Laboratorium Bursztynu MSB wydawany jest certyfikat lub świadectwo badania oparte na klasyfikacji bursztynu.

Każdy z certyfikowanych wyrobów otrzymuje unikalny numer dzięki któremu można sprawdzić autentyczność certyfikatu w bazie certyfikatów on-line.

Przedmioty do analizy należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do biura MSB w Gdańsku.

Formularz zamówienia.

Wszystkie przesyłki zlecone do Laboratorium Bursztynu MSB winny być ubezpieczone przez zgłaszającego na dostawę do MSB, okres czasu, w którym przedmioty znajdują się w laboratorium oraz zwrot towarów do klienta.