Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników > Bursztyn > Klasyfikacje i nazewnictwo > Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu

Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)

Pochodzenie ze złożaDSC_0490.JPG
- bursztyn z Bałtyku ( w tym kopalnych plaż),
- bursztyn z nagromadzeń lodowcowych,
- bursztyn z Sambii (ze złóż sambijskich),
- bursztyn z Ukrainy (bursztyn ukraiński),
- bursztyn z Bitterfeldu ( bursztyn saksoński),

Formy surowca   
- pękate
- płytkowe
- krople, sople
- nieregularne

Budowa
- masywny, lity
- warstwowy
 
Przezroczystość
- przezroczysty
- przeświecający   DSC_0489.JPG
- nieprzezroczysty   

Zanieczyszczenie substancjami organicznymi
- czysty
- z niewielkimi wtrąceniami
- zanieczyszczony, porowaty

Masa(tabela)

Podział klasyfikacyjny surowca bursztynowego oparty na masie bryłek zatwierdzony przez KKRz. W dniu 20 listopada 1999r.

Surowiec prefabrykowany
- ociosany
- bryłki oczyszczone w młynkach
- piaskowany
- po obróbce termicznej (prażony) w ciałach sypkich i cieczach
- w autoklawach
- całe bryłki bursztynu sprasowane na kształt kaboszonów, kulek i innych form

Półfabrykaty prasowane
- płyty i wałki bursztynowej o jednolitej strukturze, bez dodatku spoiwa, przezroczyste, jasneDSC_0557.JPG
- płyty i wałki ze sprasowanego bursztynu o jednolitej strukturze, mętne i nieprzezroczyste
- wypraski z bursztynu jednolite, z dodatkiem pigmentów
- wypraski z bursztynu ze śladami styku ziaren lub smugami czerwonej zwietrzeliny
- płyty i wałki bursztynowe o niejednolitej strukturze z dodatkiem spoiwa – czystej mączki bursztynowej

Powyższa Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego(sukcynitu) dla celów wykorzystania w biżuterii i sztuce została uchwalona przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników na posiedzeniu w dniu 9 maja 2005 roku.