Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników > Bursztyn > Klasyfikacje i nazewnictwo > Klasyfikacja imitacji bursztynu bałtyckiego

Klasyfikacja imitacji bursztynu bałtyckiego(sukcynitu)

Imitacje bursztynu bałtyckiego(sukcynitu) to surowiec, półfabrykaty lub wyroby wykonane z zastępczego, najczęściej tańszego materiału, podobnego wyglądem do bursztynu, ale o innych właściwościach chemicznych i fizycznych.

Są to:
1. naturalne lub modyfikowane żywice subfosylne na przykład kopal kolumbijski, nowozelandzki kopal kauri.
2. tworzywa sztuczne: szkło, celuloid, poliestry, żywice fenolowe i inne.
3. bursztyn bałtycki(sukcynit) prasowany z dodatkami mas plastycznych lub kopali.
4. okruchy bursztynu bałtyckiego(sukcynitu) zatopione w żywicach naturalnych i sztucznych.

Powyższa klasyfikacja imitacji bursztynu bałtyckiego ( sukcynitu) , uchwalona została przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników na posiedzeniu w dniu 9 maja 2005r.
DSC_0479.JPG