Nazewnictwo i określenia kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)

Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny – kamień poddany jedynie obróbce mechanicznej (na przykład szlifowanie, cięcie, toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości.

klasyfikacja_natural.jpg
Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany – kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy.

klasyfikacja_modified.jpg
Bursztyn bałtycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany) - kamień otrzymany z jednego albo wielu kawałków bursztynu bałtyckiego sprasowanego pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia bez dodatkowych składników.

klasyfikacja_pressed.jpg
Bursztyn bałtycki (sukcynit) łączony
- kamień składający się z dwu lub więcej części naturalnego, modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu bałtyckiego sklejonych z użyciem jak najmniejszej ilości spoiwa koniecznego do złączenia fragmentów.

klasyfikacja_multielement.jpg

Międzynarodowe organizacje jubilerskie i gemmologiczne zalecają pełne informowanie klientów o przeprowadzonych modyfikacjach kamieni.

Klasyfikacja kamieni jubilerskich z bursztynu przyjęta przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników dnia 20.11.1999 z późniejszymi zmianami. Ostatnia zmiana dnia 05.09.2014, tekst ujednolicony.

EN Terminology and Definitions of Baltic Amber Gemstones.pdf
RU Nomenklatura i opredelenie juvelirnyh kamnej iz baltijskogo jantarja sukcinita.pdf
PL Nazewnictwo i okrelenia kamieni jubilerskich z bursztynu.pdf
FR Terminologie et classification pour pierres dambre de la Baltique.pdf
DE Terminologie und Definitionen fr Edelsteine aus dem Baltischen Bernstein Succinit.pdf

 


Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu)

Klasyfikacja żywic kopalnych

Klasyfikacja imitacji bursztynu bałtyckiego