BADANIE BURSZTYNU METODĄ SPEKTROFOTOMETRII W PODCZERWIENI MOŻLIWE

W LABORATORIUM MSB.

DSC_5904.JPG Miło nam państwa poinformować o możliwości przeprowadzenia analizy spektrofotometrycznej bursztynów w samodzielnym Laboratorium Stowarzyszenia Bursztynników.

 Nasze Laboratorium bada i analizuje nieinwazyjną metodą dostarczone próbki, wykożystując spektrometr FT-IR Nicolet iS10 z przystawką ATR, który pozwala na klasyfikacje rodzaju bursztynu, żywic kopalnych oraz żywic syntetycznych.

  Pojawiające się na rynku coraz częściej produkty o wyglądzie "bursztynowym" powodują konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających, czy dany produkt jest lub nie jest bursztynem bałtyckim. Jedną z metod badawczych jest stosowana w laboratorium MSB spektrofotometria w podczerwieni. Ponadto jesteśmy w stanie określić czy bursztyn był poddawany modyfikacjom takim jak obróbka termiczna, wypełnianie ubytków żywicami syntetycznymi, prasowanie, pokrywki.

Na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium, MSB wydaje certyfikat w formie plastikowej karty poświadczający autetntyczność bursztynu oparty na klasyfikacji bursztynu.


Przedmioty do analizy należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do biura MSB w Gdańsku.
Każdy z certyfikowanych wyrobów otrzymuje unikalny numer dzięki któremu można sprawdzić autentyczność certyfikatu w naszej wyszukiwarce.
Opłata za wykonanie 1 analizy wynosi 80 PLN +VAT, w przypadku większej ilości przedmiotów do certyfikacji cena jest ustalana indywidualnie.