Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu - Warsztaty "Gemmologiczne badania bursztynu, niektórych żywic naturalnych i ich imitacji". Warsztaty przeprowadzi Jacek Ożdżeński, dyplomowany gemmolog Deutsche Gemmologische Gesellschaft i Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, członek fachowy DGG i PTGem, rzeczoznawca SRJ, ekspert bursztynu MSB, www.jacek-ozdzenski.pl

Każdy uczestnik będzie dysponował stanowiskiem roboczym w pełni wyposażonym w indywidualne źródło światła białego, lupy, pęsety, mikroskop i inne niezbędne narzędzia. Ćwiczenia będą polegały na zapoznaniu się z ponad 200 sztukami poglądowymi w postaci okazów, preparatów czy wyrobów gotowych z bursztynu, żywic i imitacji, które jednocześnie będą prezentowane na ekranie wraz z omówieniem ich cech charakterystycznych. W drugiej części zajęć każdy z kursantów otrzyma po 100 takich samych preparatów i kaboszonów do indywidualnych ćwiczeń. Z powodu dużej ilości materiału ćwiczenia będą maksymalnie nastawione na praktyczne rozpoznanie, w nieznacznym zakresie dotyczyć będą zagadnień teoretycznych.

Celem warsztatów jest zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla różnych rodzajów bursztynu bałtyckiego oraz innych żywic kopalnych i najczęstszych imitacji. Poznanie metod badania i właściwości pozwoli na wstępne odróżnienie bursztynu od jego falsyfikatów, a także modyfikacji. Jest także podstawą do dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności opartych na już nabytych.

Termin: Targi Ambermart 28 sierpnia 2015 (piątek)
Czas trwania: 10.00-18.00, 8 godzin w tym przerwa
Miejsce: Amberexpo – ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Liczba stanowisk: 12 osób
Koszt:
400 PLN netto (490 PLN brutto) dla członków MSB
500 PLN netto (615 PLN brutto) dla osób spoza MSB

Uczestnictwo w kursie wymaga wcześniejszej rejestracji, hm@amber.org.pl , tel +48 58 58 000 22+48 58 58 000 22, do 25 sierpnia 2015.