Podstawowy kurs wiedzy o bursztynie dla przewodników

Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Bursztynników  zaprasza  na  kurs  podstawowy  wiedzy  o bursztynie. Kurs  podstawowy  wiedzy  o  bursztynie  ma  za  zadanie  przekazać  najważniejsze  informacje  o pochodzeniu  bursztynu  i  geologii,  współczesnych  metodach  obróbki  i  modyfikacji  kamieni, inkluzjach i imitacjach, bursztynie w sztuce oraz rynku bursztynu.


Po kursie będziecie umieli Państwo odpowiedzieć na takie pytania jak:
1.  Jak stary jest bursztyn?
2.  Czym jest biały/zielony/koniakowy bursztyn?
3.  Skąd się biorą różne kolory bursztynu?
4.  Jaki bursztyn jest najstarszy/najmłodszy?
5.  Czym są łuski w bursztynie?
6.  Jak powstają inkluzje?
7.  Czy bursztyn występuje tylko w Polsce?
8.  Co jest starsze: bursztyn czy Morze Bałtyckie?
9.  Czy w bursztynie znalezionym na plaży jest szansa na inkluzje?
10.  Jak dbać o bursztyn jak go przechowywać, żeby nie tracił swoich walorów?
11.  Jak sprawdzić czy bursztyn jest autentyczny?
12.  Jakie są najczęstsze przypadki fałszerstw bursztynu?


Termin: 7 GRUDNIA 2017
Czas trwania: godz. 9.00-16.00, 6 godzin + przerwa 
Koszt:
cena promocyjna 150 PLN brutto dla przewodników
(cena dla członków MSB 300 PLN, cena dla osób spoza MSB 500PLN brutto)

Miejsce: ECS sala nr 2

Kursanci  otrzymują  dyplom  uczestnictwa  w  kursie.
Uczestnictwo  w  kursie  oraz  warsztatach wymaga  wcześniejszej  rejestracji, 
mailowo  ms@amber.org.pl,  tel  +48  58  58  000  22  lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Warzywnicza 1.

Termin zgłoszeń 15 listopada 2017.